Országos Kompetenciamérésekről

OKM 2016

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a felmérés része a „Tanulói kérdőív” is, amelyet minden tanulónak átadunk, s kitöltése önkéntes. Kérjük, hogy a kérdőívet a tanulóval együtt töltsék ki otthon, ha kívánják, lezárt borítékban is visszaküldhetik az iskola számára. A mérés napján a tanulók saját nevükre szóló Névkártyát kapnak, amelyen szerepel a tanuló Mérési azonosítója. A Mérési azonosító segítségével tudják megtekinteni a tanuló mérésben elért eredményéről készülő egyéni jelentést 2017. február 28-tól a https://www.kir.hu/okmfit honlapon, a Tanulói jelentés menüpont alatt. A Névkártyán található név és Mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult, ezért a Névkártyákat őrizzék meg,  NE KÜLDJÉK VISSZA!

Együttműködésüket köszönjük.

OKM 2017

2017-es idegen nyelvi kompetenciamérés eredményei:

Idegen nyelvi kompetenciamérés - 2017.pdf (61,4 kB)

 

OKM 2018

2018-as idegen nyelvi kompetenciamérés eredményei:

2018as mérés.pdf (61503)

Tájékoztatás a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatban

Az EMMI rendelet 182/A. § (3) alapján tájékozatatjuk a szülöket, hogy a 2017/2018-as tanévben intézményünkben az alábbi egyházi jogi személyek vállalnak hit-és erkölcstan oktatást.

Római katolikus egyház (képviseli Tóth András plébános)
Evangélikus Egyház (képviseli Gyarmati István lelkész)
Református Egyház (képviseli Szentgyörgyi László lelkész)