Intézményünk rövid bemutatása

Intézményünk a Vas megyei Ikervár községben működik. Ikervár Szombathelytől 25 km-re keletre, Sárvártól 8 km-re délre, Sótonytól 5 km-re nyugatra, Rumtól 10 km-re északra, a Rába folyó bal partján fekszik.

Beiskolázási körzetünk:
- alsó tagozat: Ikervár, Meggyeskovácsi, Csénye (utóbbi a Csényei Telephelyhez tartozik)
- felső tagozat: Ikervár, Meggyeskovácsi, Megyehíd, Pecöl, Kenéz.

Iskolánk a lehetőségekhez mérten próbálja tovább javítani a Sárvári Járás azonos adottságú nevelési-oktatási intézményei között megszerzett pozícióját.

Az iskola története

 • Iskolánk több mint 110 éve működik (azóta többször más épületbe költözött)
 • 50 éve, 1965-ben épült meg az emeletes szárny, így a mai iskola 2 épületből áll
 • 1991-ben egy nagyméretű tornacsarnok épült mellé
 • 2005-ben a Zichy Antónia Általános Iskola nevet kapta
 • 2006-ban az Ikervári ÁMK intézménye lett
 • 2010-ben egy Európai Uniós felújítás alkalmából megújult kívül és belül is
 • 2013-ban átszervezés hatására ismét önálló iskola lett 1 telephellyel és 2 tagintézménnyel

Állandó programok az iskolában

Ünnepélyek:

 • Tanévnyitó
 • Karácsony
 • Tanévzáró
 • Nemzeti megemlékezések

Rendezvények:

 • Farsangi felvonulás
 • Egészséghét
 • Mikulás
 • Gyereknap
 • Témahetek

Tehetséggondozás

Iskolánk nagy gondot fordít a tehetséggondozásra.
Tanulóink a következő szabadon választható foglalkozásokra jelentkezhetnek:


Alsó tagozat:

Felső tagozat:

 • kézművesség
 • matematika
 • német
 • angol
 • úszás
 • szivacskézilabda
 • tánc (minden 4. évfolyam)
 • szépkiejtés
 • matematika
 • informatika
 • angol
 • elsősegély
 • futball
 • úszás (6.o.)
 • kézilabda

 

Névadónk: Zichy Antónia grófnő

Zichy Antónia grófnő, a vértanú első magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos özvegye, az ősi Zichy család cifferi ágából származott. Apja a dúsgazdag Zichy Károly, édesanyja Batthyány Antónia grófnő. Zichy Károly grófnőnek első házasságából négy fia és négy lánya született. Antónia 1816. július 14-én született.

Batthyány Lajos gróf, 1836-ban vette feleségül Zichy Antónia grófnőt. Az esküvőt a gróf birtokán, Ikerváron tartották. Dancsecs József ikervári plébános köszöntötte a grófot és feleségét egybekelésükkor. Zichy Antónia nagyon nagy hatással volt férjére, akinek ettől kezdve szíve, gondolatai a hazájáé lettek. Összeforrt szívükből a haza szeretete alakult ki.

1846-ban megszületett Elemér fiuk. A keresztelőt fényes ünnepséggel ülték itt Ikerváron a kastélyukban.

Batthyány kis időszakra félre állt a politikai küzdelmekből, visszavonult Ikervárra. A szabadságharc kitörésekor azonban a horvátok ellen fegyvert fogott, nemzetőrnek állt. 1848. június 13-án a Vas Megyei Nemzetőrség zászlaját Zichy Antónia avatta fel. Emléktábla őrzi az eseményt a Batthyány kastély falán.
A grófné apai vagyonát nem kímélve, mindenütt ott van, ahol segíteni kell. Tisztelték is őt mint egy szentet.
Batthyányné és Damjanichné 1862. március 13–án megalapították a magyar gazdasszonyok országos egyletét.

1870. június 9-én jött el az a nap, mikor Batthyány Lajos gróf befalazott holttestét méltóképp örök nyugalomra helyezhette. A Veszprém megyei Dákán 1888. szeptember 29-én hunyt el. Emléke szent, tisztelni erény.