Az iskola dokumetumai a 2016/2017-es tanévben:

Alapdokumentumok:

Házirend
Pedagógiai program
Szervezeti és működési szabályzat

Különös közzétételi lista (2016-2017)

Humán (2016/17-es tanév):

Zichy_tanulók_2016_17.pdf (144493)

Egyebek:

Órarend_2017_18_1.pdf (124090)

Csengetési rend

 

2017-es idegen nyelvi kompetenciamérés eredményei:

Idegen nyelvi kompetenciamérés - 2017.pdf (61,4 kB)

Tájékoztatás a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatban

Az EMMI rendelet 182/A. § (3) alapján tájékozatatjuk a szülöket, hogy a 2016/2017-es tanévben intézményünkben az alábbi egyházi jogi személyek vállalnak hit-és erkölcstan oktatást.

Római katolikus egyház (képviseli Haller László plébános)

Evangélikus Egyház (képviseli Gyarmati István lelkész)

Református Egyház (képviseli Szentgyörgyi László lelkész)